')

Obchodní podmínky

  • Domů
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky LM Holiday s.r.o.

1. Úvod

Cestovní agentura LM Holiday s.r.o. je autorizovaným prodejcem zájezdů a letenek. Máme podepsány smlouvy o obchodním zastoupení pouze s CK, které jsou řádně pojištěny pro případ úpadku ve smyslu zákona Sb.,č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Nabídka zájezdů a letenek formou prolinkového odkazu jsou automaticky a pravidelně aktualizovány pořádající CK. V době aktualizace za jejich případné změny a správnost údajů nezodpovídá LM Holiday s.r.o. Závazná cena platí v případě podepsání konečné smlouvy s CK. CA LM Holiday s.r.o. si vyhrazuje právo na korekci cen, které vzniknou při chybném zadání od partnerských CK.

2. Rezervace a objednávka

Rezervaci zájezdu, hotelu či letenky dokončíte pomocí prolinkového odkazu na našich internetových stránkách. Vyplníte formulář na základě kterého dostanete potvrzení objednávky. Parstnerská CK Delta Reisen: po odeslání objednávky obdržíte předběžnou cenu. Po obdržení Vaší objednávky zájezd ověříme a budeme Vás kontaktovat s finální částkou. Pokud souhlasíte pošleme konečnou smlouvu, kterou je potřeba podepsat a neprodleně zaplatit, aby se částka nezměnila (viz. podmínky CK Delta Reisen https://www.deltareisen.cz/files/editor/file/ DeltaVOP.pdf ). Je důležité vědět, že od podepsání smlouvy je objednávka závazná a je potřeba ji uhradit. Partner Pelikán: rezervace letenek přímo v systému prolinkového odkazu na našich stránkách. U objednávek, kde nebudou správně zadány údaje, nebo bude chybně vyplněn formulář, si LM Holiday s.r.o. vyhrazuje právo neodpovědět, nebo odmítnout objednávku.

3. Platba

Zálohu či doplatek je možné převést na účet LM Holiday s.r.o., zároveň však LM Holiday s.r.o. není zodpovědna za případné opoždění platby ze strany zákazníka. V takovém případě může dojít ke zrušní rezervace či stornování zájezdu. Rezervace se stává závaznou od podepsání smlouvy a zaplacení zálohy. Cestovní smlouva nabývá platnosti pouze v případě včasného uhrazení, tj. zpravidla max. do 3 dnů od provedení rezervace. Pro urychlení potvrzení platby je možné zaslat doklad o provedení transakce na email LM Holiday s.r.o.

4. Cestovní doklady

Zasílání cestovních dokladů (cestovní smlouva, vouchery, letenky, apod.) záleží na podmínkách konkrétní CK, o kterých je klient předem informován. Bez úplného zaplacení zájezdu klient neobdrží potřebné dokumenty a CK má právo zájezd zrušit.

5. Zrušení zájezdu

Klient má právo zrušit zájezd bez udaní důvodů, avšak storno poplatky a podmínky se řídí dle pořádající CK se kterou klient podepsal cestovní smlouvu, popř. obdržel voucher o zaplacení- LM EGYPT. Zrušení zájezdu je nutné provést emailem, a to na emailové adrese LM Holiday s.r.o.

6. Reklamace

LM Holiday s.r.o. dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádájicí CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Reklamace se řídí Reklamačním řádem pořádající CK. Klient je povinen uplatnit reklamaci bez odkladu. Reklamaci je vhodné řešit v místě pobytu, pokud se však klient rozhodne uplatnit reklamaci po příletu, je nutné tak učinit nejpozději do 3 měsíců od pobytu. Reklamace musí obsahovat číslo smlouvy, kontaktní údaje a odůvodnění reklamace.

Obchodní podmínky partnerské CK LM Holiday Egypt Adresa: 109 EL Hadaba St. Hurghada Red Sea Egypt

1. LM Holiday Egypt je oprávněna vvyužívat internetové stránky cestovní agentury LM Holiday s.r.o. k prodeji fakultativních výletů, pobytových balíčků v destinaci bez mezinárodních letenek. Mezi společnostmi je uzavřena smlouva o obchodním zastoupení. LM Holiday Egypt je řádně registrovaná v Egyptě a řidí se tamním zákonem o podnikání. V době aktualizace cen a za jejich případné změny a správnost údajů nezodpovídá LM Holiday s.r.o. Cena se stává fixní po odeslání objednávky a jejím zaplacení.

CA LM Holiday s.r.o. si vyhrazuje právo na korekci cen, které vzniknou při chybném zadání od partnerské CK LM Holiday Egypt.

2. Rezervace a objednávka

Rezervaci výletu či pobytového balíčku dokončíte pomocí formuláře na internetových stránkách LM Holiday s.r.o. Po Vaší platbě obdržíte voucher o zaplacení a jakmile zaevidujeme platbu pošleme emailem čas odjezdu a místo odjezdu k požadovanému výletu. Je nutné vyplnit všechny požadované údaje, tyto údaje mohou být odeslány i emailem nikoli přes formulář. Do emailu zadejte: platný telefonní kontakt, hotel, počet osob, datum výletu dle kalendáře u výletu na našich webových stránkách. V případě špatného vyplnění údajů si vyhrazujeme právo neodpovědět, nebo objedávku nevyřídit. Berte, prosím, na vědomí, že po vašem příletu do destinace je nezbytně nutné pro dokončení rezervace odeslat číslo pokoje na uvedený kontakt na voucheru nebo emailem. V případě, že tak neučiníte je CK LM Holiday Egypt je oprávněna rezervaci zrušit. Berte na vědomí v případě, že odešlete číslo pokoje, tak rezervace je jednoznačně závazná a v případě storna, je potřeba se řádně omluvit, v případě, že se tak nestane budeme od vás požadovat STORNO v plné výší! Berte prosím na vědomí při objednání pobytového zájezdu/ poznávacího zájezdu během svátků ( Vánoce, Silvestr, Velikonoce) se ceny můžou lišit.  Rezervaci výletů provádějte nejpozději 48 před oficiálním datumem.

3. Platba

Po rezervaci Vašeho výletu či pobytového balíčku budete vyzváni k jeho zaplacení. Platbu provedete převodem na účet nebo vložením na účet –platba pouze v CZK !! V případě jiné měny popřípadě zahraniční platby je klient povinen doplatit popolatek, který je stržen z původní ceny. V případě platby převodem na účet nebo vložením na účet je potřeba poslat potvrzení o platbě s číslem rezervace emailem pro naší kontrolu. Jakmile bude platba připsána na účet, bude Vám zaslán voucher o zaplacení. Rezervace nabývá platnosti pouze v případě včasného uhrazení. Zároveň LM Holiday Egypt není odpovědna za následky v rámci opoždění platby ze strany zákazníka – může dojít ke zrušní rezervace, storno výletu či změně ceny. Již zaplacená částka je platná, k úpravám ceny při změně ceníku nedochází. V případě, že není možnost platby předem na účet ze strany zákazníka je možnost platby na místě v USD nebo Eurech.

4. Zrušení/změna výletu, pobytového balíčku či hotelu ze strany

LM Holiday Egypt Klient má nárok na zrušení výletu a to prostřednictvím SMS nebo emailu s uvedením důvodu.  Zrušení výletů – v případě včasného storna (déle než 24 hodin) nejsou vyžadovány storno poplatky. Pokud klient zruší rezervaci výletu ve lhůtě kratší než 12 hodin, vyhrazuje si CK LM Holiday Egypt účtovat storno poplatek v plné výši zaplacené ceny výletu. V případě storna ze zdravotních důvodů je klientovi vrácena plná částka bez storno poplatku – nutno doložit potvrzení od lékaře.

V případě, že jste odeslali číslo pokoje, tak jste povinní se z výletu řádně odhlásit předem. V případě, že tak neučiníte, LM Holiday Egypt si bude účtovat 100% storno poplatek a bude ho po vás jednoznačně vyžadovat. LM Holiday Egypt si vyhrazuje právo na zrušení či přesunutí výletu z důvodu jiných vlivů (např. špatné počasí, mimosezóní pořádání výletů). V případě úplného zrušení výletu LM Holiday Egypt vrátí klientovi 100% ze zaplacené částky.

Storno poplatek pobytového zájezdu, hotelu či plavby po Nilu – zušení je možné s těmito storno poplaky:

PLATBA JE NOVĚ MOŽNÁ AŽ TĚSNĚ PŘED VAŠÍM PŘÍLETEM PŘEDEM NA ÚČET POPŘ. POP PŘÍLETU V HOTOVOSTI - EURA NEBO DOLARY. 

30 dní  a více dní –  bez storno poplatku

29 dní až 21 dní – bez storno poplatku

20 dní až 15 dní - bez storno poplatku

14 dní až 7 dní – bez storno poplatku

6 dní a méně - bez storno poplatku

LM Holiday Egypt si bude účtovat 100% storno polatek v případě, že byl již rezervován hotel na základě vašeho požadavku.

LM Holiday Egypt si vyhrazuje právo v případě, že bude na základě překnihování hotelu bude nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči CK jsou vyloučeny. LM Holiday Egypt si vyhrazuje právo účtovat celkovou částku storno poplatku za vnitrostátní leteckou dopravu a ubytování spojené s výlety 1 den a více. V případě storna se bude účtovat 100% z celkové ceny.

Pro cestování doporučujeme mít pojištění, které hradí storno poplatky v případě nemoci COVID-19. LM Holiday Egypt nepřebírá zodpovědnost v případě nákazy a výdaje spojené s tím. 

5. Reklamace

LM Holiday Egypt doporučuje podat reklamaci v době Vašeho pobytu, aby bylo vše lépe řešitelné a objektivní. V případě reklamace pošlete svoje sdělení emilem. Reklamace musí obsahovat číslo smlouvy, kontaktní údaje a odůvodnění reklamace. LM Holiday Egypt vyřídí reklamaci v nejkratší možné době nejdéle však do 30 dní od podání požadavku. Reklamace musí být podána nejpozdění do 3 měsíců od pořádané akce. Reklamace se řídí tamním zákonem a nespadá pod CA LM Holiday s.r.o.

6. Místo a čas konání

Po obdržení platby vám sdělíme emailem čas a místo konání výletu. Před hotelem/před resortem znamená venku u hlavní brány, před recepcí znamená před vchodem do recepce. Pokud nebudete na smluveném místě a nenajdou vás, tak nezodpovídáme za neuskutečněný výlet. LM Holiday Egypt si vyhrazuje právo na změnu času vlivem podmínek nesouvisející s LM Holiday Egypt. V případě že se zástupce pořadatele nedostaví na místo do 10 minut po určeném čase, je nutné ihned kontaktovat telefonicky zastupující osobu, která zajistí nápravu. Všechny upřesněné časy platí v rámci Egypta, tzn. je to čas, který je v Egyptě a ne hotelový čas ( některé hotely mají svoje časy).  Česky hovořící průvodce  na mořských a pouštních výletech je od 5 osob popřípadě dle možnosti výletu. Na památky je česky hovořící vždy s vámi.

7. Věk dítěte

Ceny se liší v rámci věku dítěte. Infant od  0 do 5,99 let,  dítě od 6 do 11,99 let. POZOR: cenu zjistíte v online rezervaci zadáním dítěte či infantu v některých případech dítě platí stejně jako dospělý zejména při leteckých výletech, plavání s delfíny, Jerusalém. Konečenou částku zjistíte při objednávce.

8. CD, DVD a fotografie

LM Holiday Egypt nezodpoovídá za kvalitu nabízených produktů na výletech. Tyto aktivity nejsou ve spolupráci s LM Holiday Egypt a proto neručíme za produkt. Na tyto produkty se nevztahuje ani reklamace u nás. Doporučujeme si vždy vzít kontakt a reklamovat vždy u projedce ne u LM Holiday Egypt.